За контакти

Карта

тел. (02) 953 08 87
GSM: 0878 46 74 29
Адрес: кв. Иван Вазов, ул. Михаил Буботинов 32, блок 5, вход В, ет. 1, ап.1
e-mail: abilityschool@gmail.com