Курсове за възрастни

Общ Английски език

По учебната система New Headway 

New Headway

Курсовете ни по общ английски се провеждат по системата New Headway на издателство Oxford University Press. Продължителността на първите две нива Elementary и Pre- Intermediate е 100 учебни часа, на нивата Intermediate е Upper- Intermediate е 120 учебни часа, а петото ниво Advance е с продължителност 150 учебни часа и включва часове за разговор с преподаватели, чиито роден език е английски.

Системата New Headway съчетава най-доброто от традиционните методи на обучение по английски език със съвременните образователни техники, поради което ние я препоръчваме на нашите курсисти. Учебникът осигурява постепенно овладяване на езика, подходът към граматика е ясен и структуриран. В края на всеки учебник е представена Граматична секция, която представлява разбираема и полезна справочна част преди, по време на и след урока.

След всеки урок авторите предлагат текущи тестове, с които се проверява нивото на овладяване на материала. Работните тетрадки към всяко ниво предлагат редица упражнения за затвърждаване и доразвиване на граматиката и лексиката. Аудиоматериалите за обучение по английски език подобряват уменията за слухово възприемане посредством богат набор от диктори с различен акцент и произношение. Системата New Headway е оценена високо поради постигнатото оптималното съчетаване на граматическите основи на речта и разговорната практика. Тя е най-успешната система предназначена за бързо придобиване на комуникативни умения при усвояването на английски език .

 

Английски език с бизнес насоченост

По учебната система Market Leader 

Market Leader

Системата по бизнес английски Market Leader на издателство Longman е разработена в 5 части, в основата на които са използвани материали от автентични източници. Поставените теми се разглеждат посредством реални бизнес-ситуации, целящи постигането на стандартното ниво на владеене на бизнес английски, необходимо за общуване в модерното бизнес-общество. В системата са застъпени и теми от специфични области като бизнес, право, финанси, мениджмънт и т.н. Системата е подходяща за хора, работещи в сферата на икономиката, правото, висшия мениджмънт и маркетинг.

 

По учебната система ProFile 

Profile

Учебният курс ProFile на издателство Oxford е предназначен да улеснява общуването между хора, работещи в различни сфери на бизнеса. Организиран е в три нива и е тематично разделен с цел постепенно въвеждане на обучаваните в основните теми на бизнес комуникацията. Учебникът разполага с отлично разработена учебна програма, системно упражняване на четирите основни умения (четене с разбиране, слушане с разбиране, писане и говорни умения). Специалните упражнения за комуникация, включени във всеки курс по бизнес английски пресъздават реални ситуации от бизнес средите, посредством оригинални видео материали и интервюта, записани на CD-та.

 

Разговорен английски език

По учебната система Clockwise 

Clockwise

Курсовете ни по Разговорен английски се провеждат по системата ClockWise, разработена в пет нива - от Elementary до Advanced. Курсовете са подходящи както за начинаещи, така и за напреднали в усвоявянето на английски език. Целта на обучението е с помощта на по-свободни теми за разговор курсистите да преодолеят езиковата бариера и да "проговорят". По време на обучението по английски език се отделя специално внимание на правилното произношение, интонацията, разширяването на речниковия запас и създаването на говорни навици. Граматичните структури се разглеждат в контекста на изучавания материал. Предоставя се възможност за изява на всеки от курсистите, което спомага за личната им увереност в използването на езика. Системата съдържа кратки и динамични текстове за слушане и разбиране. Към всяко ниво са предвидени допълнителни граматически упражнения и тестове за проверка и затвърждаване на знанията.