Курсове за възрастни

Общ испански език

По учебната система Nuevo Ven 

Nuevo Ven

Курсовете по испански език в езикова школа АБИЛИТИ се водят по системата “Nuevo VEN ”. Системата предлага обучение в три нива, като при всяко се използват освен учебник и учебна тетрадка, аудио касети и допълнителни материали, избрани според нуждите на курсистите. По този начин се постига по-бързото и ефективно усвояване на езика и преодоляване на езиковата бариера при разговор. След всеки урок се прилагат и междинни тестове, които помагат при откриването на слабите места в познанията на курсистите. С успешното завършване на всяко ниво, обучаемият получава удостоверение, а след покриването на финален тест, школата издава сертификат, който е в съответствие с Европейската езикова рамка.