Курсове за възрастни

Руски език

Курсовете по руски език в езикова школа АБИЛИТИ се провеждат по системата Контакт, която се прилага успешно при усвояването на всички нива на руския език. Системата е съставена от четири нива, преминаванто на които гарантира на курсистите усъвършенстване на знанията по езика и свободната комуникация. Изключително ефективна и оптимално пригодена към лесното усвояване на руския език, тя допринася за отличните резултати на курсистите както по отношение на писмената, така и разговорната форма на езика. Широко се застъпва и усъвършенстването на ежедневна лексика. Усвояването на знанията, които застъпва системата, напълно отговаря на международните стандарти за владеене на руски език като чужд.