Курсове за възрастни

Индивидуално обучение

Езикова школа АБИЛИТИ предлага индивидуално обучение по следните езици:

Обучението се осъществява по утвърдени учебни системи като се използват и допълнителни материали, съобразени с нуждите на обучаващите се.
Занятията се провеждат в удобно за курсиста време и място.